Lost dogs. Eksperyment Schreckendorf Delikatessen

1
19

Wrzesień 1910
Eksperyment Schreckendorf Delikatessen
Nie tylko Berlin, Paryż, czy nawet Londyn, znają smak prawdziwej nowoczesności. Oto i u nas w Hrabstwie Kłodzkim prowadzone są niezwykłe eksperymenty naukowe. I my Stronianie mamy nasz własny, wielki wkład w dokonania myśli technicznej początków wspaniałego XX wieku!

Wrzesień 1910
Eksperyment Schreckendorf Delikatessen
Nie tylko Berlin, Paryż, czy nawet Londyn, znają smak prawdziwej nowoczesności. Oto i u nas w Hrabstwie Kłodzkim prowadzone są niezwykłe eksperymenty naukowe. I my Stronianie mamy nasz własny, wielki wkład w dokonania myśli technicznej początków wspaniałego XX wieku!
I my Stronianie podążamy za geniuszem Thomasa Edisona, Nikoli Tesli, a przede wszystkim wielkiego Rogera-Marina Courtiala des Pereires, którego idee dotarły do nas za sprawą jego pisma Génitron, wynalazek, inwencja, płodność, światło. Ten to właśnie wspaniały wynalazca i autor słynnego podręcznika cyklistyki Wyekwipowanie roweru, jego dodatki oraz oniklowanie, stosowne do danego klimatu całej kuli ziemskiej, za globalną sumę siedemnastu franków dziewięćdziesiąt pięć, stał się natchnieniem dla naszego znanego już w hrabstwie myśliciela, jego wysokości księcia Friedricha Heinricha von Hohenzollerna.
Nieraz już pisaliśmy o eksperymentach księcia Fryderyka Henryka, który od wielu lat mieszka w Stroniu Śląskim, w niewielkim dworze wybudowanym przez jego babkę, jej wysokość,  pokój niech będzie jej czcigodnej duszy, królewnę Mariannę Orańską.
Ten już z wyglądu niezwykły człowiek – w końcu mierzy sobie ponad dwa metry wzrostu, co bardzo go pośród niskopiennych mieszkańców hrabstwa wyróżnia – zajmuje się badaniami w kilku dziedzinach współczesnej nauki. To właśnie „Génitron” jako pierwszy publikował jego uznane już rozprawy medyczne: Zgubny dla zdrowia pomysł stosowania azbestu jako plomb dentystycznych (Génitron, 1895), i Pierwsze w Rzeszy Niemieckiej neurologiczne badania mózgu poprzez otwarcie czaszek dwóm kurom rasy czubatka polska brodata (Génitron, 1897), a także z zakresu architektury Wpływy staroegipskie na chińską sztukę feng shui i geometrię fal tellurycznych przestrzeni zamkniętych (Génitron, 1901). Po tych niesłychanych, naukowych sukcesach w obu dziedzinach wiedzy, książę Fryderyk Henryk odważnie skierował swoje kroki w stronę nowej dyscypliny – badań elektro-agrarnych. Zrelacjonujmy zatem eksperyment zwany przez księcia roboczo Schreckendorf Delikatessen, czyli niezwykły wpływ prądów tellurycznych na wzrost i urodzajność ziemniaków.
Oto więc wiosną bieżącego roku Fryderyk Henryk – po stosownych przygotowaniach teoretycznych i uzgodnieniach natury prawnej – rozpoczął finansowanie pierwszej fazy eksperymentu. Trzech chłopów ze wsi Gompersdorf, Seitenberg i Alt Mohrau dokonało podziemnego rozciągnięcia miedzianego drutu na polach, które zaraz po założeniu instalacji obsadzone zostały ziemniakami. Każdy z parobków rozciągnął drut długości ok. 600 prętów pruskich wpuszczając go we wszystkie z grządek na głębokości ok. jednego łokcia kłodzkiego. W następnej kolejności przy każdym polu postawiona została szopa techniczna, w której ustawiono rower z prądnicą prądu przemiennego, który poprzez drut miedziany wzmagać miał planowany przyrost ziemniaków. Do pedałowania wynajęto trzyosobowe załogi bezrobotnych chłopów po trzech ludzi do każdego dynama.
Po tak przygotowanym eksperymencie zaczęła się jego faza obserwacyjna. W jej ramach książę od pierwszych dni kwietnia codziennie odwiedzał badane uprawy, gdzie notował kolejne stadia rozwoju sadzonek. Kontrolował też dokładnie czy mężczyźni wynajęci do pedałowania rzeczywiście rzetelnie wypełniają swoje obowiązki.
Przez kolejne miesiące obserwacji okazało się, że mimo kapryśnej pogody krzaki ziemniaków rosną jak należy. Wprawdzie w porównaniu z krzakami na innych polach wydawały się nieco rachityczne, karłowate i rzadkie, jednak w mniemaniu jego wysokości był to wynik naturalnej w takiej sytuacji kumulacji sił witalnych rośliny w jej części podziemnej. Wreszcie 10 września 1910 r. książę Fryderyk Henryk Hohenzollern uznał, że część obserwacyjna dobiegła końca, dał wypowiedzenie chłopom z szop, a właścicieli pół eksperymentalnych wezwał do wielkich zbiorów ziemniaczanych.
Wnet okazało się, iż w ziemi zamiast dorodnych bulw ziemniaków gatunku irga, spoczywały ziemniaczane purchawy, szare, pomarszczone i puste w środku. Co więcej, z każdego pola eksperymentalnego zebrano nie więcej niż trzy wiadra owych purchaw. We wnioskach ostatecznych z przeprowadzonego eksperymentu książę Fryderyk Henryk przyznał, iż eksperyment jest wielce obiecujący, albowiem widać wyraźny wpływ prądów radiotellurycznych na rozwój bulw ziemniaka, należy jednak wykonać wiele dodatkowych prób ze zmiennymi parametrami, jak natężenie prądu, ilość dawek itp.
Z nieoficjalnych źródeł wiadomo natomiast, iż książę w wyniku strat finansowych zainteresował się nową, jego zdaniem gwarantowaną inwestycją: postanowił zebrać na powrót chłopów, którzy przez kilka miesięcy pedałowali w szopach, utworzyć z nich team i wysłać na wyścig cyklistów Tour de France 1911. O ewentualnym starcie naszych sportowców poinformujemy Czytelników w kolejnych wydaniach naszego pisma.

FAKTY
Powyższy tekst w swojej warstwie fabularnej jest w całości fikcją literacką, niewielu jednak mieszkańców Stronia Śląskiego wie, że w ich miejscowości żył i zmarł książę Fryderyk Henryk von Hohenzollern, wnuk Marianny Orańskiej, który – podobnie jak jego czcigodna babka – był szanowanym i wielbionym za swą dobroczynność i trafne decyzje inwestycyjne właścicielem ziem „klucza strońskiego”. Mierzący ponad 2 metry wzrostu książę umarł w 1940 r. w Stroniu Śląskim, nie pozostawiwszy żadnego potomstwa.
Postać Rogera-Marina Courtiala des Pereires zapożyczona została z powieści „Śmierć na kredyt” Louisa Ferdinanda Céline’a. Wyścig Tour de France rozgrywany jest od 1903 r.

1 KOMENTARZ

  1. Fascynująca opowieść, może po latach napiszą coś o nas w tym stylu, że tu w Schreckendorf żyli pisarz i filozof…
    Pozdrawiam
    Marek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here