Posłuszeństwo wobec władzy

I na co mi to zadupie moje?

Dystynkcja

Przypomniał mi się Czoch

Rychtalska (II)

Z życia kaowca